Vi på Hotell Söder gör allt vi kan för att du ska känna dig trygg hos oss och följer noga de direktiv och rekommendationer som de svenska myndigheterna utfärdar. Renlighet och hygien är av högsta prioritet.

Säkerhetsåtgärder som alla kan vidta för att skydda sig själva och andra mot covid-19:

  • Tvätta händerna ofta
  • Ha handdesinfektion till hands
  • Undvika onödig handkontakt med andra
  • Hålla händerna borta från ögon, näsa och mun
  • Hålla för munnen med armbågen vid hosta och nysningar
  • Hålla minst en meters avstånd från hostande eller nysande personer

Vårt hotell håller öppet som vanligt, men med extra uppmärksamhet på säkerhetsbilden för gäster och anställda. Vi anser att det är tryggt för hotellgäster och anställda att hålla normal drift så länge råd från myndigheterna hörsammas.